NAUJIENOS

Projektas LT-RU-2-094 "Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo"

2020 / 06 / 02 :

Projekto LT-RU-2-094 "Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo" paramos sutartis jau pasirašyta!

Projektą įgyvendins keturi partneriai – Vaikų psichoneurologinės sveikatos centras “Teremok”, Klaipėdos universitetas, Imanuelio Kanto universitetas ir Lietuvos Jūrų muziejus.

Projekto partneriai kartu sieks padidinti vaikų su psichomotoriniais sutrikimais ar negalia, kuriems bus taikoma išsami diagnostika ir reabilitacija, skaičių, užtikrinant jų socialinę įtrauktį. Abiejuose regionuose bus kuriamos inovatyvios vaikų, turinčių psichomotorinių sutrikimų, ankstyvosios diagnostikos tyrimų laboratorijos, o vaikų šeimos nariams bus teikiamos konsultacijos. Taip pat, medicinos specialistams bus organizuojami specialūs, holistiniu požiūriu paremti mokymai apie naujausias reabilitacijos paslaugas.

Projekto biudžetas – 640 260,20 EUR, trukmė - 24 mėnesiai.