Dokumentai

2019 m. birželio 4 d. Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-514 "DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2017 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1V-855 „DĖL 2014–2020 M. EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMŲ PROJEKTŲ LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

Birželio 4 d. 2019 m. Kategorija: Programos dokumentaiGalioja

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų projektų lėšų išmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2019 m. birželio 4 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-514 "DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2017 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1V-855 „DĖL 2014–2020 M. EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMŲ PROJEKTŲ LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO". Prieduose pateikiamos ekonominės klasifikacijos formos prašomoms išmokėti lėšoms ir lėšos, deklaruojamoms ataskaitose.

Oficialus įsakymo tekstas skelbiamas LR Seimo interneto svetainėje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/65af5551870011e98a8298567570d639?jfwid=qq881y5wq

Atsiuntimai: