CALENDAR

KULTŪROS IR TURIZMO DARBUOTOJŲ MOKYMAI ŽINIŲ UGDYMUI IR TOBULINIMUI

2020 / 06 / 12 / 09:00 Tradicinių amatų centras Houvalto dvare Maišiagaloje, Algirdo g. 4, Maišiagala, Vilniaus r. sav.

Mokymus organizuoja projektas ENI-LLB-1-108 „Nematerialios kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje“.

KULTŪROS IR TURIZMO DARBUOTOJŲ MOKYMAI ŽINIŲ UGDYMUI IR TOBULINIMUI

PROGRAMA

Tradicinių amatų centre Houvalto dvare Maišiagaloje, Algirdo g. 4, Maišiagala, Vilniaus r. sav.

Valandos

Tema

Lektorius

2020 m. birželio 12 d. (penktadienis)

 

Registracija: https://forms.gle/vwuaJUHzsy6vQbGu7

9:00-10:30 kavos pertraukėlė

10:45-12:15

Vilniaus krašto tarmės – teorinė dalis

Doc. Dr. Barbara Dvilevič

Vilniaus krašto tarmės naudojimas kultūrinėje veikloje – praktinė dalis

kava

2020 m. birželio 18d. (ketvirtadienis)

 

Registracija: https://forms.gle/ykK4QmZhnyfWZ8Xg6

9:00-10:30 kavos pertraukėlė 10:45-12:15

Viešasis kalbėjimas, efektyvus komunikavimas, bendravimas – teorinė dalis

Skaidrė Vainikauskaitė – Tomaševičienė

Viešasis kalbėjimas, efektyvus komunikavimas, bendravimas – praktinė dalis

12:15- 13:15

kavos pertraukėlė

13:15-14:45

kavos pertraukėlė 15:00-16:30

Kultūros ir turizmo produktų ir paslaugų pardavimas- teorinė dalis

Skaidrė Vainikauskaite – Tomaševičienė

Kultūros ir turizmo produktų ir paslaugų pardavimas- praktinė dalis

2020 m. birželio 19 d. (penktadienis)

 

Registracija: https://forms.gle/HsVgqWtNoGwKUFwC9

9:00-10:30 kavos pertraukėlė 10:45-12:15

Vilniaus krašto tradicinė ornamentika, spalvos, amatai – teorinė dalis

Prof. Gustaw

Juzala-Deprati

Tradicinės atributikos naudojimas kultūrinėje veikloje – praktinis užsiėmimas

12:15- 13:15

kavos pertraukėlė

13:15-14:45

kavos pertraukėlė 15:00-16:30

Vilniaus krašto folkloras – teorinė dalis

Prof. Gustaw

Juzala-Deprati

Vilniaus kraštui būdingas folkloras: dainos, šokiai – praktinė dalis

2020 m. birželio 26 d. (penktadienis)

 

Registracija: https://forms.gle/TfU5yjFR9Q3vJQi9A

9:00-10:30 kavos pertraukėlė

10:45-12:15

Vilniaus krašto tradicijos ir papročiai – teorinė dalis

Ana Matijoškienė

Vilniaus krašto tradicijos ir papročiai – praktinė dalis

12:15- 13:15

kavos pertraukėlė

13:15-14:45

kavos pertraukėlė 15:00-16:30

Šiuolaikinė paroda - ką ir kaip daryti – teorinė dalis

Doc. Dr. Linas Liandzbergis

Parodų sudarymas, išdėstymas ir jų viešinimas – praktinė dalis