NAUJIENOS

PROJEKTAS IR MENAS – KAS GALI BŪTI BENDRA

2023 / 04 / 12 :

Kaip Lūdzos savivaldybė iš Latvijos ir Molėtų meno mokykla iš Lietuvos susiejo šiuos du žodžius? Tai buvo labai paprasta – buvo parengtas projektas siekiant išsaugoti senovinius amatus Latvijos Latgalos regione ir Šiaurės Rytų Lietuvoje. Ši amatų kelionė buvo gana vingiuota, susiduriant su tokiomis kliūtimis kaip pandemija ir kiti pasaulio įvykiai, tačiau 2023 m. balandžio 8 d. partneriai pasiekė kelio pabaigą – projektas baigėsi.

Daugiau nei dvejus metus projekto partneriai vykdė veiklas ir renginius, kuriais siekiama išsaugoti keramikos, medžio apdirbimo, audimo ir tapybos amatus. Geriausias būdas išsaugoti įgūdžius – perduoti juos jaunajai kartai, todėl projekte daugiausia dalyvavo meno mokyklos, - iš Lūdzos pusės tai buvo J. Soikāns Lūdzos meno mokykla, savo tikslu išsikėlusi Latgalos krašto krucifiksų tyrimą. Su bendraamžiais vaikai susipažino ir Lūdzoje, ir Molėtuose.

Buvo surengti keli nuotoliniai seminarai mokyklų mokytojams, taip pat visiems besidomintiems medžio apdirbimu ir krucifiksais. Pandemija netgi suvaidino teigiamą vaidmenį – dėl to, kad dalyviai negalėjo susitikti asmeniškai, šie renginiai vyko internetu, dalyvaujant amatininkams ir menininkams iš visos Latvijos bei Šiaurės ir Rytų Lietuvos. Visi nuotoliniai seminarai yra įrašomi ir pasiekiami „YouTube“ kanale. Tartu universiteto Viljandi kultūros akademijos dirbtuvėse dalyvavo ir mokytojai iš Lūdzos bei Molėtų meno mokyklos.

Projekto dėka renginių organizavimui ir ypač praktiniam darbui partneriai įsigijo įrankius, įrangą ir baldus, o J. Soikāns Lūdzos meno mokykloje yra visiškai atnaujinta ir įrengta medžio apdirbimo klasė, leidžianti mokyklai atnaujinti medžio apdirbimo mokymą.

Projekto “CraftWays” pabaigoje partneriai parengė naują projekto idėją „Kartu mene“, o ar tai bus naujas būdas dirbti kartu, sužinosime vėliau šiais metais, nors bendradarbiavimas tikrai tęsis, net jeigu projektas nebus finansuojamas.