NAUJIENOS

VEIKLĄ PRADĖJO DU PROJEKTAI – KOVOS SU IŠŠŪKIAIS SOCIALINĖS RŪPYBOS IR APLINKOSAUGOS SRITYSE

2018 / 12 / 11 :

Vidaus reikalų ministerijos atstovai pasirašė paramos sutartis su Abromiškių reabilitacijos ligoninės ir Alytaus miesto savivaldybės administracijomis dėl šių dviejų projektų vykdymo:

  • ENI-LLB-1-005 „Reabilitacijos paslaugų vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, gerinimas pasienio regione“. Projektas siekia pagerinti reabilitacijos paslaugų (kineziterapijos, logoterapijos, užimtumo terapijos, psichoterapijos ir fizioterapijos) kokybę ir pasiekiamumą vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis Vilniaus apskrityje ir Gardino srityje (Baltarusijoje). Projekto biudžetas siekia beveik 370 tūkst. eurų.
  • ENI-LLB-1-141 „Valstybių bendradarbiavimo stiprinimas ir būtinųjų sąlygų sukūrimas sprendžiant bendrus aplinkosaugos iššūkius“. Projekto tikslas – bendradarbiavimas ir patirties pasidalijimas tarp vietos ir regiono valdžios institucijų kuriant gamtos išteklių valdymo, avarijų likvidavimo priemones, kovojant su aplinkos ir vandens tarša, valdant viešųjų paslaugų teikimą. Projekto biudžetas yra apie 900 tūkst. eurų.

Kiti ES finansavimui atrinkti 1-ojo kvietimo projektai vykdo galutines patvirtinimo procedūras ir ruošiasi paramos sutarčių pasirašymui.