IETEIKUMI AUDITORA IZVĒLEI LIETUVĀ / BALTKRIEVIJĀ

Viens no svarīgākajiem pasākumiem, kas jāveic pēc dotācijas līguma parakstīšanas atbalsta saņēmējiem no Lietuvas un Baltkrievijas, ir auditora izvēle.

Saskaņā ar dotācijas līguma noteikumiem galvenais atbalsta saņēmējs ir finansiāli atbildīgs par projekta efektīvu īstenošanu attiecībā pret līgumslēdzēja iestādi, un līgumslēdzēja iestāde veiks avansa maksājumu tikai pēc tam, kad būs apstiprināts auditors(-i). Auditora izvēle ir svarīgs lēmums, kuru vajadzētu nopietni ņemt vērā.

Galvenie dokumenti, kas ir jāņem vērā atbalsta saņēmējiem attiecībā uz auditora izvēles procedūru, ir Vadlīnijas pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem un parakstītais dotācijas līgums.

Lai nodrošinātu efektīvu un sekmīgu auditora izvēles procesu, atbalsta saņēmējiem, balstoties uz praktisko pieredzi, ieteicams apsvērt šādas papildu kvalifikācijas prasības:

auditora uzņēmumam ir jābūt šādai pieredzei:

  • pieredze ES līdzfinansēto projektu revīzijā (starptautiskās tehniskās palīdzības projekti Baltkrievijā);
  • darbinieki, kuriem ir pieredze ES līdzfinansētajos projektos (starptautiskās tehniskās palīdzības projekti Baltkrievijā);
  • darbinieki, kuri pārvalda angļu valodu vai var nodrošināt tulkošanu;
  • pieredze, pārbaudot ES līdzfinansētos projektus ar specifisko tematiku (ņemot vērā projekta mērķus, specifiku un vajadzības, piem., būvniecība, zinātne, IT u.c.);
  • pieredze publiskā iepirkuma pārbaudē.

Minētās prasības ir ieteicamas un tās nav obligātas. Katrs atbalsta saņēmējs ir atbildīgs par atbilstošo auditora atlases procedūru, tai jāatbilst likumdošanai attiecībā uz iepirkumiem, kā arī atbalsta saņēmēju vajadzībām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka izvēlētajam auditoram obligāti jāievēro objektivitātes princips.

Sekojiet publiski pieejamai informācijai par auditoru sarakstu Lietuvā:

http://lar.lt/www/new/page.php?55

Mūsu atbalsta saņēmējiem no Baltkrievijas, izvēloties auditorus izdevumu pārbaudei projektos, jāizmanto šis revīzijas uzņēmumu saraksts. Atbalsta saņēmēji var izmantot jebkura no šajā sarakstā iekļauto uzņēmumu vai individuālo uzņēmēju pakalpojumus.

Uzņēmumu saraksts angļu un krievu valodā.