A4 VEIDLAPA, KO VAR IZMANTOT VĒSTULĒM, IELŪGUMIEM, PASĀKUMU DIENASKĀRTĪBĀM, U.C.