NOTIKUMU KALENDĀRS

ENI-LLB-1-077: Pirmā projekta partneru sanāksme (tiešsaistē)

19.05.2020 / 10:00 Tiešsaistē

Pirmā projekta "Invazīvo svešzemju sugu negatīvās ietekmes samazināšana pārrobežu reģiona aizsargātajās teritorijās" partneru sanāksme