LIELIE INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTI

Izmantojot tiešās piešķiršanas procedūru, programma atbalsta sešus lielus infrastruktūras projektus (LIP):

 

1.1. PRIORITĀTE „PIEEJAS SABIEDRISKAJIEM PAKALPOJUMIEM UZLABOŠANA MAZAIZSARGĀTAJĀM SOCIĀLAJĀM GRUPĀM” – 1 PROJEKTS:

#

Projekta Nr.

Nosaukums

Galvenais atbalsta saņēmējs

1

ENI-LLB-0-249

Mūsdienīgas etnokultūras vides izveide Viļņas Franciska Skarinas ģimnāzijā un Ļidas Valsts 4. vidusskolā

Viļņas Franciska Skarinas ģimnāzija

 

4.1. PRIORITĀTE „ROBEŽŠĶĒRSOŠANAS EFEKTIVITĀTES UZLABOŠANA” – 5 PROJEKTI:

#

Projekta Nr.

Nosaukums

Galvenais atbalsta saņēmējs

1

ENI-LLB-0-246

Robežšķērsošanas punktu Urbani-Silene (Latvija-Baltkrievija) modernizācija

Valsts Muitas komiteja, Baltkrievijas Republika (Vitebskas pārvalde)

2

ENI-LLB-0-247

Ārvalstu pilsoņu reģistrācijas centra rekonstrukcija un izbūve Pabradē

Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienests

3

ENI-LLB-0-248

Telekomunikācijas infrastruktūras attīstība uz Baltkrievijas-Lietuvas robežas (BOMBEL-4)

Baltkrievijas Republikas Valsts robežsardzes komiteja

4

ENI-LLB-0-250

Medininku robežšķērsošanas punkta modernizācija

Lietuvas Republikas Satiksmes un sakaru ministrijas Robežšķērsošanas infrastruktūras direkcija

5

ENI-LLB-0-251

Robežšķērsošanas punktu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) infrastruktūras uzlabošana

Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”, Latvijas Republika

Apstiprināto lielo infrastruktūras projektu detalizēts saraksts