PROJEKTI

Projekta numurs Prioritāte Projekta nosaukums Galvenais atbalsta saņēmējs ES finansējums Projekta ilgums
ENI-LLB-0-246 4.1. Robežšķērsošanas efektivitātes palielināšana Robežšķērsošanas punkta Urbāni-Silene (Latvija-Baltkrievija) modernizācija / Lielais infrastruktūras projekts Baltkrievijas Republikas Valsts Muitas komiteja; Minska 4,570,000.00 36 mēn.
ENI-LLB-0-247 4.1. Robežšķērsošanas efektivitātes palielināšana Ārvalstu pilsoņu reģistrācijas centra rekonstrukcija un izbūve Pabradē / Lielais infrastruktūras projekts Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienests; Viļņas apriņķis 5,800,000.00 30 mēn.
ENI-LLB-0-248 4.1. Robežšķērsošanas efektivitātes palielināšana Telekomunikācijas infrastruktūras attīstība uz Baltkrievijas-Lietuvas robežas (BOMBEL-4) / Lielais infrastruktūras projekts Baltkrievijas Republikas Valsts robežas komiteja; Minska 3,300,000.00 24 mēn.
ENI-LLB-0-249 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Mūsdienīgas etnokultūras vides izveide Viļņas Franciska Skarinas ģimnāzijā un Ļidas Valsts 4. vidusskolā / Lielais infrastruktūras projekts Viļņas Franciska Skarinas ģimnāzija; Viļņas apriņķis 2,500,000.00 24 mēn.
ENI-LLB-0-250 4.1. Robežšķērsošanas efektivitātes palielināšana Medininku robežšķērsošanas punkta modernizācija / Lielais infrastruktūras projekts Lietuvas Republikas Satiksmes un sakaru ministrijas Robežšķērsošanas infrastruktūras direkcija; Viļņas apriņķis 2,500,000.00 30 mēn.
ENI-LLB-0-251 4.1. Robežšķērsošanas efektivitātes palielināšana Robežšķērsošanas punktu “Pāternieki” (Latvijas Republika) un “Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) infrastruktūras uzlabošana / Lielais infrastruktūras projekts Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”; Rīga 3,530,000.00 24 mēn.
ENI-LLB-1-003 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Eiropas kultūras ainavas aktualizācija un atjaunošana uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas Traķu vēsturiskā nacionālā parka direkcija; Viļņas apriņķis 449409,15 24 mēn.
ENI-LLB-1-005 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar smagām neiroloģiskām slimībām uzlabošana pārrobežu reģionā Valsts institūcija Abromišķu rehabilitācijas slimnīca; Viļņas apriņķis 332729,93 24 mēn.
ENI-LLB-1-016 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana (BELLA CULTURE) Krāslavas novada dome; Latgale 713391,92 24 mēn.
ENI-LLB-1-017 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Sociālās integrācijas veicināšana, organizējot kopīgus pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus Krāslavā un Polockā (ENJOY BEING TOGETHER) Krāslavas novada dome; Latgale 150128,08 24 mēn.
ENI-LLB-1-021 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Pārrobežu lojalitātes programma kultūras un tūrisma veicināšanai Daugavpils pilsētas dome; Latgale - 24 mēneši
ENI-LLB-1-029 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Vēža slimnieku sociālās atstumtības mazināšana un dzīves kvalitātes paaugstināšana Viļņas un Grodņas reģionos Valsts iestāde Viļņas universitātes slimnīca “Santaros klīnika”; Viļņas apriņķis 1389806,37 24 mēn.