ZIŅAS

INSTRUKCIJAS REVIDENTIEM PAR IZDEVUMU PĀRBAUDES ZIŅOJUMU AIZPILDĪŠANU

19.11.2019 :

ATS ir sagatavojis instrukcijas revidentiem par izdevumu pārbaudes ziņojumu aizpildīšanu un biežāk pieļautajām kļūdām.

Revidentu ērtībai instrukcijas tika norādītas, ievietojot komentārus izdevumu pārbaudes ziņojuma veidlapā.

INSTRUKCIJAS AUDITORIEM

BIEŽĀK PIEĻAUTĀS KĻŪDAS