Apie Programą

Dėl Rusijos karo prieš Ukrainą visi projektai baigiami tik ES pusėje, t.y. Lietuvoje. Programos vadovaujančioji institucija inicijavo Rusijoje išleistų ES lėšų susigrąžinimą.

2022 m. lapkričio 11 d.  Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 292 buvo paskelbtas naujas teisės aktas "2022 m. lapkričio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2192, kuriuo dėl 2014–2020 m. bendradarbiavimo programų, remiamų pagal Europos kaimynystės priemonę ir įgyvendinamų pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, įgyvendinimo sutrikdymo nustatomos konkrečios nuostatos", kurio nuostatos leis Programos institucijoms sėkmingai įgyvendinti Programą.