Dokumentai

Balandžio 16 d. 2021 m. Kategorija: Programos dokumentaiGalioja

2014–2020 METŲ EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO IR EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS PROGRAMŲ PROJEKTAMS VYKDYTI REIKALINGŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ LIETUVOS ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, NESANČIŲ PERKANČIOSIOMIS ORGANIZACIJOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ, TAISYKLĖS

Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, atliekamų 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų aktualios taisyklės patvirtintos 2016 m. rugpjūčio 17 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-569 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. LIEPOS 17 D. ĮSAKYMO NR. 1V-561 „DĖL 2014–2020 METŲ...

Liepos 10 d. 2020 m. Kategorija: Programos dokumentaiGalioja

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/879

Birželio 4 d. 2019 m. Kategorija: Programos dokumentaiGalioja

2014–2020 M. EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMŲ PROJEKTŲ LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų projektų lėšų išmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2019 m. birželio 4 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-514 "DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2017 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1V-855 „DĖL 2014–2020 M. EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMŲ PROJEKTŲ LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO". Prieduose...

Liepos 14 d. 2016 m. Kategorija: Programos dokumentaiGalioja

Lietuvos ir Rusijos programos pagrindinis dokumentas, patvirtintas Europos Komisijos 2016 m. gruodžio 19 d.

Lietuvos ir Rusijos programos pagrindinis dokumentas, patvirtintas Europos Komisijos 2016 m. gruodžio 19 d.