2-ASIS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS (pasibaigęs)

2-asis kvietimas teikti paraiškas yra pasibaigęs.

2-asis kvietimas teikti projektų paraiškas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą paskelbtas 2019 m. vasario 1 d.

Galutinis terminas pateikti paraiškas į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą (Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius) yra 2019 m. balandžio 17 d. 14.00 val. (Vilniaus laiku).

Programa skatina ir plečia Lietuvos ir Rusijos pasienio regionų bendradarbiavimą per sieną ir tiesiogiai prisideda prie bendro tikslo – pažangos bendro teritorijos klestėjimo ir geros kaimynystės tarp Lietuvos ir Rusijos srityje.

2-ajam kvietimui projektų paraiškos gali būti teikiamos pagal šiuos teminius tikslus (TT) ir prioritetus:

  • 1-asis TT: Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas.

Prioritetas 1.1: Istorinio ir gamtos paveldo atkūrimas ir pritaikymas, kultūros, kultūrinių tinklų kūrimo ir turizmo plėtros skatinimas.

  •  2-asis TT: Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu.

Prioritetas 2.1: Socialinės įtraukties skatinimas ir bendradarbiavimas BPS regione gerinant sveikatos priežiūros, socialines ir švietimo paslaugas bei vietos bendruomenės iniciatyvų rėmimas.

  •  3-asis TT: Gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimas.

Prioritetas 3.1: Bendradarbiavimo tarp valdžios institucijų skatinimas ir vietos bendruomenių stiprinimas.

  •  4-asis TT: Valstybinių sienų valdymo ir sienų apsaugos, mobilumo ir migracijos valdymo gerinimas. 

 Prioritetas 4.1: Efektyvaus sienos kirtimo proceso užtikrinimas.

Projektus turi įgyvendinti bent dvi organizacijos – partneriai iš Lietuvos ir Rusijos. Projekte gali dalyvauti juridiniai ne pelno siekiantys asmenys iš Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės ar Telšių apskričių Lietuvos Respublikoje ir Rusijos Kaliningrado srities. Projektą gali įgyvendinti ne mažiau nei 2 ir ne daugiau nei 6 partneriai. Projektų trukmė – iki 24 mėnesių.

Programos parama kiekvienam finansuoti patvirtintam projektui sudarys 90 proc. visų tinkamų išlaidų. 10 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų turės finansuoti patys paramos gavėjai (projekto partneriai). Programos finansavimas (parama) projektui pagal Programos 1.1, 2.1 ir 3.1 prioritetus sudarys nuo 100 000 iki 1 000 000 eurų, o pagal Programos 4.1 prioritetą – nuo 100 000 iki 2 000 000 eurų.

POTENCIALIŲ 2-OJO KVIETIMO PAREIŠKĖJŲ DĖMESIUI! Jeigu 1-ojo kvietimo metu teikėte paraišką kartu su technine dokumentacija ir 2-ojo kvietimo metu ketinate teikti tą pačią techninę dokumentaciją, dėl šių dokumentų atsiėmimo prašome iš anksto kreiptis į JTS, kad galėtumėte pakartotinai pateikti su paraiška pagal 2-ąjį kvietimą teikti paraiškas.