REKOMENDACIJOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI COVID-19 PANDEMIJOS METU

2014-2020 m. Lietuvos-Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos Vadovaujančioji institucija, nacionalinės institucijos, Jungtinis techninis sekretoriatas ir Programos Jungtinio techninio sekretoriato padalinys Karaliaučiuje gauna daug klausimų, susijusių su sunkumais įgyvendinant projektų veiklas, kelionėmis ir išlaidų tinkamumu COVID-19 pandemijos metu. Rekomendacijose rasite trumpus nurodymus projektų vykdytojams ir auditoriams.