DIDELI INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI

Pagal Programą numatoma remti šiuos didelius infrastruktūros projektus:

1. Šiuolaikinės etnokultūrinės aplinkos kūrimas Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje ir Lydos 4-ojoje valstybinėje vidurinėje mokykloje;

2. Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas;

3. Pabradės užsieniečių registracijos centro pastato statyba ir rekonstrukcija;

4. Telekomunikacijų infrastruktūros plėtra Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje (BOMBEL-4);

5. „Paternieki“ (Latvijos Respublika) – „Grigorovščina“ (Baltarusijos Respublika) pasienio kontrolės punktų infrastruktūros gerinimas;

6. „Urbani–Silene“ (Latvijos ir Baltarusijos) pasienio kontrolės punkto modernizavimas.

 

Dideli infrastruktūros projektai atrenkami taikant tiesioginio paramos skyrimo procedūrą.

 

Gairės pareiškėjams ir paramos gavėjams dideliems infrastruktūros projektams (anglų k.)

Gairės pareiškėjams ir paramos gavėjams dideliems infrastruktūros projektams (neoficialus vertimas į lietuvių k.)

Priedai prie Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams dideliems infrastruktūros projektams (visi dokumentai anglų k.):

I priedas „Išsamios išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės“

II priedas „Išsamios viešųjų pirkimų taisyklės“

III priedas „Partnerystės pareiškimas“

IV priedas „Partnerystės sutarties šablonas“

V priedas „Pirkimų plano šablonas“

VI priedas „Prašymo dėl pakeitimų šablonas“

VII priedas „Perkėlimų biudžete lentelė“ (MS Excel)

VIII priedas „Pažangos ataskaitos forma“

IX priedas „Galutinės ataskaitos forma“

X priedas „Auditoriaus išlaidų patikrinimo ataskaita“

XI priedas „Mokėjimo prašymo forma“

XII priedas „Laikaraščio forma“

XIII priedas „Patvirtinimo raštų šablonas“

XIV priedas „Komunikacijos vadovėlis“

XV priedas „Finansinio identifikavimo forma“

XVI priedas „Projekto santraukos forma“

XVII priedas „Paraiškos forma“

XVII priedas Paraiškos formos I priedas „Detalus biudžetas“

XVII priedas Paraiškos formos II priedas „Detalus įrangos ir darbų aprašymas ir pagrindimas“

 

Didelių infrastruktūros projektų paraiškos formos pildymo instrukcijos