PROJEKTAI

Projekto numeris Prioritetas Projekto pavadinimas Pagrindinis paramos gavėjas ES parama Projekto trukmė
ENI-LLB-0-246 4.1. Sienos kirtimo veiksmingumo didinimas Urbany - Silene sienos perėjimo punkto modernizavimas (Latvija - Baltarusija) / Didelis infrastruktūros projektas Baltarusijos Respublikos valstybinis muitinės komitetas; Minsko miestas 4,570,000.00 36 mėn.
ENI-LLB-0-247 4.1. Sienos kirtimo veiksmingumo didinimas Pabradės užsieniečių registracijos centro rekonstrukcija ir statyba / Didelis infrastruktūros projektas Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos; Vilniaus apskritis 5,800,000.00 30 mėn.
ENI-LLB-0-248 4.1. Sienos kirtimo veiksmingumo didinimas Telekomunikacijų infrastruktūros plėtra Baltarusijos ir Lietuvoje pasienyje (BOMBEL-4) / Didelis infrastruktūros projektas Baltarusijos valstybės sienos komitetas; Minsko miestas 3,300,000.00 24 mėn.
ENI-LLB-0-249 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Šiuolaikinės etnokultūrinės aplinkos Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje ir Lydos 4-ojoje vidurinėje mokykloje sukūrimas / Didelis infrastruktūros projektas Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija; Vilniaus apskritis 2,500,000.00 36 mėn.
ENI-LLB-0-250 4.1. Sienos kirtimo veiksmingumo didinimas Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas / Didelis infrastruktūros projektas Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos; Vilniaus apskritis 2,500,000.00 30 mėn.
ENI-LLB-0-251 4.1. Sienos kirtimo veiksmingumo didinimas Valstybės pasienio kontrolės punkto Paternieki (Latvijos Respublika) ir Grigorovščina (Baltarusijos Respublika) infrastruktūros tobulinimas / Didelis infrastruktūros projektas Valstybinė akcinė bendrovė „Valstybinis nekilnojamasis turtas“; Ryga 3,530,000.00 31 mėn.
ENI-LLB-1-003 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Europos kultūrinio kraštovaizdžio aktualizavimas ir restauravimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija; Vilniaus apskritis 449409,15 24 mėn.
ENI-LLB-1-005 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė; Vilniaus apskritis 332729,93 24 mėn.
ENI-LLB-1-016 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių išsaugojimas ir skatinimas (BELLA KULTŪRA) Kraslavos savivaldybės taryba; Latgalos regionas 713391,92 30 mėn.
ENI-LLB-1-017 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Socialinės įtraukties skatinimas organizuojant bendrus renginius ir gerinant socialines paslaugas Kraslavos ir Polocko savivaldybėse Kraslavos savivaldybės taryba; Latgalos regionas 150128,08 24 mėn.
ENI-LLB-1-021 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Tarpvalstybinė lojalumo programa kultūros ir turizmo skatinimui Daugpilio miesto taryba; Latgalos regionas 915940,76 24 mėn.
ENI-LLB-1-029 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Onkologinėmis ligomis sergančiųjų asmenų socialinės atskirties mažinimas bei gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Gardino regionuose VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos; Vilniaus apskritis 1389806,37 33 mėn.
ENI-LLB-1-031 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Pažeidžiamų gyventojų priežiūros paslaugų gerinimas: priežiūra arčiau namų Pliavinių savivaldybė; Žiemgalos regionas 332963,64 30 mėn.
ENI-LLB-1-043 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas pažeidžiamoms grupėms Druskininkų ir Gardino srityse Viešoji įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras; Alytaus apskritis 240059,85 18 mėn.
ENI-LLB-1-045 2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui Trakų rajono savivaldybės administracija; Vilniaus apskritis 1300492,99 22 mėn.
ENI-LLB-1-052 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Inovatyvi psichologinė reabilitacija VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava" ; Alytaus apskritis 854543,21 36 mėn.
ENI-LLB-1-062 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Daugpilis ir Vitebskas: kultūrinis bendradarbiavimas ir plėtra II Vienybės namai; Latgalos regionas 283919,83 33 mėn.
ENI-LLB-1-073 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Gyva istorija: kultūrinė ir mokslinė sinergija ir tvari plėtra pasienio regione (Zarasai (LT) - Daugpilis (LV) - Vitebskas (BY)) Zarasų rajono savivaldybės administracija; Utenos apskritis 584063,56 18 mėn.
ENI-LLB-1-076 1.2. Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas Nedarbo mažinimas - verslumo skatinimas derinant verslo modelius ir kūrybiškumą ekologiškame, jauname ir perspektyviame versle Euroregiono "Ežerų kraštas" direktorato biuras; Utenos apskritis 857568,21 30 mėn.
ENI-LLB-1-077 2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius Integruotas valdymas ir sistema siekiant sumažinti negatyvų svetimų invazinių rūšių poveikį saugomoms pasienio teritorijoms Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos mokslinis ir praktinis biologinių išteklių centras; Minsko miestas 504351,84 24 mėn.
ENI-LLB-1-092 2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius Tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimas potvynių prevencijos, valdymo ir aplinkos taršos srityse Latvijos valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba; Latgalos regionas 1496820,79 30 mėn.
ENI-LLB-1-098 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Kaimo vietovių tapatumo stiprinimas per tradicinius amatus ir turizmą Lydos rajono vykdomojo komiteto kultūros departamentas; Gardino sritis 270788,70 34 mėn.
ENI-LLB-1-108 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Nematerialios kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje Žiemgalos planavimo regionas; Žiemgalos regionas 928431,87 30 mėn.
ENI-LLB-1-109 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms Kėdainių krašto muziejus; Kauno apskritis 654033,38 28 mėn.
ENI-LLB-1-112 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose Varėnos rajono savivaldybės administracija; Alytaus apskritis 1292771,7 30 mėn.
ENI-LLB-1-117 1.2. Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas Žalioji žemdirbystė abipus sienų Duobelės suaugusiųjų ir verslo paramos centras; Žiemgalos regionas 298463,11 24 mėn.
ENI-LLB-1-135 2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius Tvarios aplinkosaugos valdymo sistemos sukūrimas siekiant užkirsti kelią rizikoms Žiemgalos regione ir nacionaliniame parke „Braslavskie ozera“ Žiemgalos planavimo regionas; Žiemgalos regionas 399,476.17 24 mėn.
ENI-LLB-1-141 2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius Valstybių bendradarbiavimo stiprinimas ir būtinųjų sąlygų sukūrimas sprendžiant bendrus aplinkosaugos iššūkius Alytaus miesto savivaldybė; Alytaus apskritis 841979,14 24 mėn.
ENI-LLB-1-169 1.2. Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas Inovatyvių idėjų turnyras „Business LAB“ VšĮ Northtown Vilnius; Vilniaus apskritis 337820,14 21 mėn.
ENI-LLB-1-207 2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas; Vilniaus apskritis 283222,18 22 mėn.
ENI-LLB-1-208 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Muzikinis draugystės tiltas Šalčininkai - Lyda Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla; Vilniaus apskritis 260386,20 30 mėn.
ENI-LLB-1-216 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Dvinos / Dauguvos slėnio teritorijos gyventojų tradicinių įgūdžių tyrinėjimas, išsaugojimas ir perdavimas kitai kartai Daugpilio rajono savivaldybės kultūros skyrius; Latgalos regionas 110032,20 26 mėn.
ENI-LLB-1-241 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus sienos Druskininkų savivaldybės administracija; Alytaus apskritis 281931,92 33 mėn.
ENI-LLB-1-242 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Kultūros paveldas abipus sienos Druskininkų savivaldybės administracija; Alytaus apskritis 995887,71 24 mėn.
ENI-LLB-1-244 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Istorinio ir kultūrinio tarpvalstybinio paveldo populiarinimas pasitelkiant muziejų naujoves Preilių apskrities taryba; Latgalos regionas 331078,17 24 mėn.
ENI-LLB-2-252 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Skubios medicininės pagalbos prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonuose Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika; Vilniaus apskritis 313,224.12 18 mėn.
ENI-LLB-2-257 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Kultūros ir paveldo išsaugojimas ir pritaikymas kultūros, švietimo ir turizmo tikslams Pavilnių ir Verkių regioninio parko direkcija; Vilniaus apskritis 661,680.77 24 mėn.
ENI-LLB-2-261 2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius Pajėgumų didinimas siekiant pasiruošti stichinėms nelaimėms prisitaikymo prie klimato kaitos metu (ClimaAdapt) Baltarusijos Respublikos Nepaprastųjų situacijų ministerijos Respublikinė specialioji reagavimo grupė; Minsko miestas 986,445.67 21 mėn.
ENI-LLB-2-265 2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius Naujos kriminalistinės technologijos nusikaltimų vietai tirti ir visuomenės saugumui užtikrinti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras; Vilniaus apskritis 765,082.10 27 mėn.
ENI-LLB-2-269 2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius Pasienio apsaugos tarnybų, kovojančių su tarpvalstybine kontrabanda ir nelegalia imigracija, pajėgumų didinimas tobulinant tarnybinių šunų panaudojimo galimybes Valstybės sienos apsaugos kolegija; Latgalos regionas 992724,26 24 mėn.
ENI-LLB-2-273 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas pagyvenusiems asmenims Gardino ir Utenos apksrityse VšĮ Utenos ligoninė; Utenos apskritis 804,324.47 21 mėn.
ENI-LLB-2-276 2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius Gebėjimų stiprinimas padidinant pasienio regiono ekologinių ir valstybės saugomų teritorijų (objektų) saugumą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; Alytaus apskritis 863780.4 24 mėn.
ENI-LLB-2-283 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Jaunųjų amatininkų bendradarbiavimas siekiant išsaugoti ir puoselėti tradicinius įgūdžius Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje Ludzos savivaldybė; Latgalos regionas 273063,60 21 mėn.
ENI-LLB-2-301 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Socialinių paslaugų gerinimas įkuriant ir atnaujinant socialinius būstus pasienio regione Švenčionių socialinių paslaugų centras; Vilniaus apskritis 147760.32 18 mėn.
ENI-LLB-2-308 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Socialinės įtraukties stiprinimas pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą Lazdijų rajono Veisiejų Sigito Gedos gimnazija; Alytaus apskritis 554,723.33 15 mėn.
ENI-LLB-2-334 1.2. Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas BeLL to Start Business - Verslumo skatinimas pasienio regionuose Latvijos žemės ūkio universitetas; Žiemgalos regionas 187209,67 21 mėn.
ENI-LLB-2-340 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Inovatyvus kultūrinis turizmas - raktas į Rundalės ir Svisločiaus patrauklumą ir konkurencingumą Rundalės savivaldybė; Žiemgalos regionas 384070,87 24 mėn.
ENI-LLB-2-356 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Sveikatos priežiūros paslaugų pajėgumų didinimas atokiose Alytaus ir Varanavo rajonų vietose Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras; Alytaus apskritis 389526,91 24 mėn.
ENI-LLB-2-359 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Etnokultūrinio paveldo išsaugojimas ir turizmo plėtra istoriniame regione, garsėjančiame tuščiavidurių medžių bitininkyste Gamtos paveldo fondas; Vilniaus apskritis 405,089.32 24 mėn.
ENI-LLB-2-372 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Genetiškai suderintų kaulų čiulpų donorystės prieinamumo didinimas kraujo vėžiu sergantiems pacientams Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose Vilniaus universiteto ligoninė SANTAROS KLINIKOS; Vilniaus apskritis - 24 mėn.
ENI-LLB-3-408 2.2. Visuomenės stiprinimas Dialogas darniam vystymuisi Jaunjelgavos savivaldybė; Žiemgalos regionas - 12 mėn.
ENI-LLB-3-410 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Istorinio prekybos kelio nuo varangiečių iki graikų modernizavimas ir pritaikymas darniam turizmui Kuoknesės savivaldybė; Žiemgalos regionas - 24 mėn.
ENI-LLB-3-411 2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius Saugumas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų! Vilniaus saugaus miesto centras; Vilniaus apskritis - 24 mėn.
ENI-LLB-3-414 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Prostatos vėžio diagnostikos paslaugų prieinamumo gerinimas pasienio regione Vilniaus universiteto ligoninė SANTAROS KLINIKOS; Vilniaus apskritis - 24 mėn.
ENI-LLB-3-415 2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius Saugumo stiprinimas Latvijos, Baltarusijos ir Lietuvos „mėlynųjų“ ir „žaliųjų“ sienų sankirtoje Latvijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Valstybės sienos apsaugos tarnyba; Latgalos regionas - 18 mėn.
ENI-LLB-3-418 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Sveikatos ir sveikos gyvensenos gebėjimų gerinimas atnaujinant sporto ir poilsio infrastruktūrą ir stiprinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą Druskininkų „Atgimimo“ mokykla; Alytaus apskritis - 24 mėn.
ENI-LLB-3-419 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Kultūrinio turizmo plėtra remiantis Literatūrinio A. Puškino muziejaus (Markučių dvaras) ir M.K. Oginskio muziejaus infrastruktūra Literatūrinis A. Puškino muziejus; Vilniaus apskritis - 24 mėn.
ENI-LLB-3-421 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Efektyvios reabilitacijos kompleksinės sistemos sukūrimas Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava"; Alytaus apskritis - 24 mėn.
ENI-LLB-3-425 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Stiklo gaminimo tradicijų išsaugojimas ir plėtra Lyvanų savivaldybė; Latgalos regionas - 24 mėn.
ENI-LLB-3-427 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Socialinių iniciatyvų stiprinimas Lietuvoje ir Baltarusijoje plėtojant vaikų gyvenimo įgūdžius pasienio regione Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija; Alytaus apskritis 706300 24 mėn.
ENI-LLB-3-431 2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius Vandens aprūpinimo užtikrinimas ekstremaliose situacijose ir aplinkos būklės gerinimas Alytaus ir Gardino regionuose Alytaus miesto savivaldybė; Alytaus apskritis - 15 mėn.
ENI-LLB-3-432 2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius Veiksmingi ekologiniai sprendimai abipus sienos Druskininkų savivaldybės administracija; Alytaus apskritis - 24 mėn.
ENI-LLB-3-434 2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius Kova su tarpvalstybiniais kibernetiniais nusikaltimais stiprinant kriminalistinių tarnybų technines galimybes ir didinant visuomenės informuotumą Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras; Vilniaus apskritis - 24 mėn.
ENI-LLB-3-436 2.2. Visuomenės stiprinimas Tarpvalstybinės sistemos „Parent +“ sukūrimas Druskininkų ligoninė; Alytaus apskritis - 20 mėn.
ENI-LLB-3-440 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Pažeidžiamų grupių įtraukimas į socialines ir kitas paslaugas Latvijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje / S.M.I.L.E. Daugpilio miesto savivaldybė; Latgalos regionas - 20 mėn.
ENI-LLB-3-442 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Asmenų, sergančių sunkiomis psichinėmis ligomis, psichinė ir socialinė reabilitacija, įgalinimas ir destigmatizacija, sukuriant bendruomenei atvirą psichiatrijos ligoninę Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras; Vilniaus apskritis - 24 mėn.
ENI-LLB-3-443 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Pagyvenusių žmonių dienos namų sukūrimas siekiant pagerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose Visagino savivaldybės administracija; Utenos apskritis - 24 mėn.
ENI-LLB-3-444 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Tarpvalstybinis bibliotekų tinklas, skirtas sukurti prieinamą aplinką ir stiprinti pažeidžiamų grupių socialinę sanglaudą Pasvalio rajono savivaldybės administracija; Panevėžio apskritis - 24 mėn.
ENI-LLB-3-446 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Pažeidžiamų grupių galimybių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis didinimas socialinių darbuotojų tinklo abiejose sienos pusėse pagalba Varėnos ligoninė; Alytaus apskritis - 24 mėn.
ENI-LLB-3-447 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Mobilieji menai – sąveikos pagrindas plėtojant ir saugant pasienio regionų kultūros paveldą Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla; Alytaus apskritis - 24 mėn.
ENI-LLB-3-450 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Permainų upė: Dauguva - Dvina Vienybės namai; Latgalos regionas - 18 mėn.
ENI-LLB-3-454 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Sveikos gyvensenos, socialinės ir medicininės reabilitacijos skatinimo programos, skirtos pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybei gerinti partnerių regionuose Žiemgalos planavimo regionas; Žiemgalos regionas - 24 mėn.
ENI-LLB-3-455 1.2. Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas Mentorystė moterų verslumui įgalinti Kauno mokslo ir technologijų parkas; Kauno apskritis - 20 mėn.
ENI-LLB-3-456 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Kultūros paveldas, prieinamas neįgaliesiems Šalčininkų rajono savivaldybės administracija; Vilniaus apskritis - 24 mėn.
ENI-LLB-3-459 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Kaimynai kartu Viliakos savivaldybės taryba; Latgalos regionas - 24 mėn.
ENI-LLB-3-462 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Kūrybiniai amatai kaip turizmo potencialas Latgalos planavimo regionas; Latgalos regionas - 24 mėn.
ENI-LLB-3-465 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas Inovacijų keliu į buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijas / INNO Kėdainių krašto muziejus; Kauno apskritis - 24 mėn.
ENI-LLB-3-471 1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas Šeimų įgalinimas aktyviam gyvenimui Yanka Kupala valstybinis Gardino universitetas; Gardino sritis - 24 mėn.