PROGRAMA

 

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų per kartu įgyvendinamus bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

Europos Komisija patvirtino Programos dokumentą 2015 m. gruodžio 17 d.

2016 m. rugsėjo 21 d. Programa paskelbė 1-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Paraiškas buvo galima teikti iki 2016 m. gruodžio 20 d. 16.00 val. (GMT +2).

2017 m. lapkričio 22 d. Programa paskelbė 2-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Paraiškas buvo galima teikti iki 2018 m. vasario 22 d. 12.00 val. (GMT +2). 

2019 m. kovo 18 d. Programa paskelbė 3-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Paraiškas buvo galima teikti iki 2019 m. gegužės 30 d. 12.00 val. (GMT +2). 

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. pasitarimo Nr. 47 8 klausimu priimtu protokoliniu sprendimu „Dėl tolesnio 2014–2020 m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimo“, Programos vadovaujančioji institucija sustabdė mokėjimus, skirtus paramos gavėjams iš Baltarusijos.

https://europa.eu/