TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Tinkami pareiškėjai:

projektuose gali dalyvauti paramos gavėjai iš Programos teritorijos. Kiekvieną projektą turi vykdyti bent viena organizacija iš ES šalės narės (Latvijos arba Lietuvos) ir bent viena organizacija iš Baltarusijos (Programoje dalyvaujančios šalies partnerės).

Kiekviena organizacija turi būti juridinis asmuo nesiekiantis pelno.