REKOMENDACIJOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI COVID-19 PANDEMIJOS METU

2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos Vadovaujančioji institucija, nacionalinės institucijos, Jungtinis techninis sekretoriatas ir už kontrolę atsakingos institucijos gauna daug klausimų, susijusių su sunkumais įgyvendinant projektų veiklas, kelionėmis ir išlaidų tinkamumu COVID-19 pandemijos metu. Rekomendacijose rasite trumpus nurodymus projektų vykdytojams ir auditoriams.