POTENCIĀLO PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEDZĒJU SEMINĀRA MATERIĀLI