PROGRAMMA

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam turpina veiksmīgu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas organizāciju partnerību Eiropas Savienības 2014-2020 programmēšanas periodā.

Šīs ES finansētās programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

2015. gada 17. decembrī Eiropas Komisija pieņēma Vienotās darbības programmas dokumentu.

FORUMA PREZENTĀCIJAS:

2016. gada 21. septembrī tika izsludināts programmas pirmais projektu pieteikumu konkurss. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 20. decembris plkst. 16:00 (Viļņas laiks, GMT+2).

2017. gada 22. novembrī tika izsludināts programmas otrais projektu pieteikumu konkurss. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 22. februāris plkst. 12:00 (Viļņas laiks, GMT+2).

2019. gada 18. martā tika izsludināts programmas trešais projektu pieteikumu konkurss. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 30. maijs plkst. 12:00 (Viļņas laiks, GMT+2).

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa: https://europa.eu/