PROJEKTI

Projekta numurs Prioritāte Projekta nosaukums Galvenais atbalsta saņēmējs ES finansējums Projekta ilgums
ENI-LLB-0-246 4.1. Robežšķērsošanas efektivitātes palielināšana Robežšķērsošanas punkta Urbāni-Silene (Latvija-Baltkrievija) modernizācija / Lielais infrastruktūras projekts Baltkrievijas Republikas Valsts Muitas komiteja; Minska 4,570,000.00 36 mēn.
ENI-LLB-0-247 4.1. Robežšķērsošanas efektivitātes palielināšana Ārvalstu pilsoņu reģistrācijas centra rekonstrukcija un izbūve Pabradē / Lielais infrastruktūras projekts Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienests; Viļņas apriņķis 5,800,000.00 30 mēn.
ENI-LLB-0-248 4.1. Robežšķērsošanas efektivitātes palielināšana Telekomunikācijas infrastruktūras attīstība uz Baltkrievijas-Lietuvas robežas (BOMBEL-4) / Lielais infrastruktūras projekts Baltkrievijas Republikas Valsts robežas komiteja; Minska 3,300,000.00 24 mēn.
ENI-LLB-0-249 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Mūsdienīgas etnokultūras vides izveide Viļņas Franciska Skarinas ģimnāzijā un Ļidas Valsts 4. vidusskolā / Lielais infrastruktūras projekts Viļņas Franciska Skarinas ģimnāzija; Viļņas apriņķis 2,500,000.00 24 mēn.
ENI-LLB-0-250 4.1. Robežšķērsošanas efektivitātes palielināšana Medininku robežšķērsošanas punkta modernizācija / Lielais infrastruktūras projekts Lietuvas Republikas Satiksmes un sakaru ministrijas Robežšķērsošanas infrastruktūras direkcija; Viļņas apriņķis 2,500,000.00 30 mēn.
ENI-LLB-0-251 4.1. Robežšķērsošanas efektivitātes palielināšana Robežšķērsošanas punktu “Pāternieki” (Latvijas Republika) un “Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) infrastruktūras uzlabošana / Lielais infrastruktūras projekts Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”; Rīga 3,530,000.00 31 mēn.
ENI-LLB-1-003 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Eiropas kultūras ainavas aktualizācija un atjaunošana uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas Traķu vēsturiskā nacionālā parka direkcija; Viļņas apriņķis 449409,15 24 mēn.
ENI-LLB-1-005 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar smagām neiroloģiskām slimībām uzlabošana pārrobežu reģionā Valsts institūcija Abromišķu rehabilitācijas slimnīca; Viļņas apriņķis 332729,93 24 mēn.
ENI-LLB-1-016 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana (BELLA CULTURE) Krāslavas novada dome; Latgale 713391,92 30 mēn.
ENI-LLB-1-017 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Sociālās integrācijas veicināšana, organizējot kopīgus pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus Krāslavā un Polockā (ENJOY BEING TOGETHER) Krāslavas novada dome; Latgale 150128,08 24 mēn.
ENI-LLB-1-021 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Pārrobežu lojalitātes programma kultūras un tūrisma veicināšanai Daugavpils pilsētas dome; Latgale 915940,76 24 mēn.
ENI-LLB-1-029 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Vēža slimnieku sociālās atstumtības mazināšana un dzīves kvalitātes paaugstināšana Viļņas un Grodņas reģionos Valsts iestāde Viļņas universitātes slimnīca “Santaros klīnika”; Viļņas apriņķis 1389806,37 33 mēn.
ENI-LLB-1-031 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Uzlabojumi sociālās aprūpes pakalpojumiem mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām: aprūpe tuvāk mājām (Care Closer 2 Home) Pļaviņu novada dome; Zemgale 332963,64 24 mēn.
ENI-LLB-1-043 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Labāka veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un kvalitāte mazaizsargātajām grupām Druskininku un Grodņas reģionos Valsts iestāde Druskininku primārās veselības aprūpes centrs; Alītas apriņķis 240059,85 18 mēn.
ENI-LLB-1-045 2.1. Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai Traķu un Lidas rajonu sadarbība efektīvai dabas resursu pārvaldībai un vides aizsardzībai Traķu rajona pašvaldības administrācija; Viļņas apriņķis 1300492,99 22 mēn.
ENI-LLB-1-052 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Inovatīva psiholoģiskā rehabilitācija Valsts un pašvaldību ierēdņu apmācības centrs “Dainava”; Alītas apriņķis 854543,21 30 mēn.
ENI-LLB-1-062 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība II Latviešu kultūras centrs; Latgale 283919,83 33 mēn.
ENI-LLB-1-073 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Dzīvā vēsture: kultūras un zinātnes sinerģija un ilgtspējīga attīstība pierobežas reģionā (Zarasi (LT) - Daugavpils (LV) - Vitebska (BY)) Zarasu rajona pašvaldības administrācija; Utenas apriņķis 584063,56 18 mēn.
ENI-LLB-1-076 1.2. Nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas Bezdarba samazināšana - uzņēmējdarbības veicināšana zaļos, jaunos un daudzsološos uzņēmumos, apvienojot dažādus uzņēmējdarbības modeļus un radošumu Lietuvas biznesa konfederācija; Viļņas apriņķis 857568,21 24 mēn.
ENI-LLB-1-077 2.1. Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (IAS management) Valsts zinātniski-praktiskā apvienība "Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas bioloģisko resursu zinātniskais un praktiskais centrs"; Minska 504351,84 24 mēn.
ENI-LLB-1-092 2.1. Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu novēršanas, plūdu pārvaldības un vides piesārņojuma samazināšanas jomā (SAFE FLOOD) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; Latgale 1496820,79 24 mēn.
ENI-LLB-1-098 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Lauku teritoriju identitātes stiprināšana, izmantojot tradicionālo amatniecību un tūrisma attīstību Lidas rajona izpildkomitejas Kultūras departaments; Grodņas apgabals 270788,70 24 mēn.
ENI-LLB-1-108 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā (Rediscover the roots of regions) Zemgales plānošanas reģions; Zemgale 928431,87 30 mēn.
ENI-LLB-1-109 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Hercogu Radzivilu mantojuma saglabāšana un pielāgošana tūrisma vajadzībām Kedaiņos un Nesvižā Kedaiņu reģionālais muzejs; Kauņas apriņķis 654033,38 28 mēn.
ENI-LLB-1-112 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Mazaizsargāto bērnu sociālā iekļaušana ar mākslas palīdzību Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionos Varenas rajona pašvaldības administrācija; Alītas apriņķis 1292771,70 30 mēn.
ENI-LLB-1-117 1.2. Nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas Zaļā lauksaimniecība bez robežām (BAG) Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs; Zemgale 298463,11 24 mēn.
ENI-LLB-1-135 2.1. Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas nacionālajā dabas parkā (SECURE AREAS) Zemgales plānošanas reģions; Zemgale 399476,17 24 mēn.
ENI-LLB-1-141 2.1. Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai Sadarbības stiprināšana starp valstīm un priekšnoteikumu radīšana kopīgu vides problēmu risināšanai Alītas pilsētas pašvaldība; Alītas apriņķis 841979,14 24 mēn.
ENI-LLB-1-169 1.2. Nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas Inovatīvu ideju turnīrs „Business LAB“ Northtown Vilnius; Viļņas apriņķis 337820,14 21 mēn.
ENI-LLB-1-207 2.1. Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai Invazīvo svešzemju augu sugu negatīvās ietekmes uz ekosistēmām un cilvēku labklājību mazināšana Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionā Valsts iestāde Dabas mantojuma fonds; Viļņas apriņķis 283222,18 22 mēn.
ENI-LLB-1-208 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Muzikālās draudzības tilts Šaļčininki - Lida Šaļčininku S.Moniuškas mākslas skola; Viļņas apriņķis 260386,20 24 mēn.
ENI-LLB-1-216 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei (New life of old crafts) Daugavpils novada Kultūras pārvalde; Latgale 110032,20 26 mēn.
ENI-LLB-1-241 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Piekļuves sociālās aprūpes pakalpojumiem uzlabošana pierobežā Druskininku pašvaldības administrācija; Alītas apriņķis 281931,92 30 mēn.
ENI-LLB-1-242 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Kultūras mantojums pāri robežām Druskininku pašvaldības administrācija; Alītas apriņķis 995887,71 24 mēn.
ENI-LLB-1-244 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību (Museum 2020) Preiļu novada dome; Latgale 331078,17 24 mēn.
ENI-LLB-2-252 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības uzlabošana mazaizsargātām grupām Viļņas un Ašmjanu rajonos Viļņas rajona centrālā poliklīnika; Viļņas apriņķis 313224,12 18 mēn.
ENI-LLB-2-257 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Kultūras un mantojuma saglabāšana un pielāgošana kultūras, izglītības un tūrisma vajadzībām Paviļņu un Verķu reģionālo parku direktorāts; Viļņas apriņķis 661680,77 24 mēn.
ENI-LLB-2-261 2.1. Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai Kapacitātes paaugstināšana - sagatavotība un reaģēšana ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām (ClimaAdapt) Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas Republikas speciālo uzdevumu vienība; Minska 986445,67 21 mēn.
ENI-LLB-2-265 2.1. Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai Jaunas tiesu medicīnas tehnoloģijas nozieguma vietas izmeklēšanai un sabiedrības drošības nodrošināšanai Lietuvas policijas Kriminālistikas izmeklēšanas centrs; Viļņas apriņķis 765082,10 21 mēn.
ENI-LLB-2-269 2.1. Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai Robežsardzes kapacitātes uzlabošana pārrobežu kontrabandas un nelegālas imigrācijas apkarošanā, attīstot dienesta suņu darbību (K-9 evolution) Valsts robežsardzes koledža; Latgale 992724,26 24 mēn.
ENI-LLB-2-273 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināšana vecāka gadagājuma cilvēkiem Grodņas un Utenas novados Utenas slimnīca; Utenas apriņķis 804324,47 21 mēn.
ENI-LLB-2-276 2.1. Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai Spēju nostiprināšana, palielinot ekoloģisko un valsts aizsargājamo teritoriju (objektu) drošību pierobežas reģionā Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas departaments; Alītas apriņķis 863780,40 24 mēn.
ENI-LLB-2-283 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Tradicionālo prasmju saglabāšana un popularizēšana jauno amatnieku apmācībā pārrobežu sadarbībā starp Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģioniem (CraftWays) Ludzas novada pašvaldība; Latgale 273063,60 21 mēn.
ENI-LLB-2-301 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Sociālo pakalpojumu uzlabošana, izveidojot un atjaunojot sociālos centrus pierobežas reģionā Švenčonu sociālo pakalpojumu centrs; Viļņas apriņķis 147760,32 18 mēn.
ENI-LLB-2-308 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Sociālās integrācijas stiprināšana, izmantojot tehnoloģijas, svešvalodas un pārrobežu sadarbību Lazdiju rajona Veisieju S.Gedas ģimnāzija; Alītas apriņķis 554723,33 15 mēn.
ENI-LLB-2-334 1.2. Nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas Signāls biznesa uzsākšanai - uzņēmējdarbības attīstība pārrobežu reģionos (BeLL to Start Business) Latvijas Lauksaimniecības universitāte; Zemgale 187209,67 21 mēn.
ENI-LLB-2-340 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un Svisločas pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai (Innovative Cultural Tourism) Rundāles novada dome; Zemgale 384070,87 24 mēn.
ENI-LLB-2-356 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Veselības aprūpes pakalpojumu kapacitātes palielināšana Alītas un Voronovas rajonu lauku teritorijās Alītas rajona pašvaldības primārās veselības aprūpes centrs; Alītas apriņķis 389526,91 18 mēn.
ENI-LLB-2-359 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Etnokultūras mantojuma saglabāšana un tūrisma attīstība vēsturiskajā reģionā, kas ir slavens ar savu seno biškopību Dabas mantojuma fonds; Viļņas apriņķis 405089,32 24 mēn.
ENI-LLB-2-372 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Ģenētiski labi pieskaņotu kaulu smadzeņu ziedošanas pieejamības palielināšana pacientiem ar asins vēzi Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionos Valsts iestāde Viļņas universitātes slimnīca “Santaros klīnika”; Viļņas apriņķis - 24 mēn.
ENI-LLB-3-408 2.2. Sabiedrības stiprināšana Dialoga ceļā uz ilgtspējīgu attīstību (BEL - LA - Dialogue) Jaunjelgavas novada pašvaldība; Zemgale - 12 mēn.
ENI-LLB-3-410 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Senā tirdzniecības ceļa “No Varjagiem uz Grieķiem” iedzīvināšana mūsdienīgā un ilgtspējīgā tūrisma produktā (From the Varangians to the Greeks) Kokneses novada dome; Zemgale - 24 mēn.
ENI-LLB-3-411 2.1. Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai Drošība atkarīga no katra no mums! Viļņas pilsētas drošības centrs; Viļņas apriņķis - 24 mēn.
ENI-LLB-3-414 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Prostatas vēža diagnostikas pakalpojumu pieejamības uzlabošana pārrobežu reģionā Viļņas universitātes slimnīca “Santaros klīnika”; Viļņas apriņķis - 24 mēn.
ENI-LLB-3-415 2.1. Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai Drošības stiprināšana Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas "zilo" un "zaļo" robežu krustpunktā (BORDERS' SECURITY) Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardze; Latgale - 18 mēn.
ENI-LLB-3-418 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Veselīga dzīvesveida veicināšana, atjaunojot sporta un atpūtas infrastruktūru un nodrošinot to drošu izmantošanu ar pārrobežu sadarbības palīdzību Druskininku „Atgimimo“ skola; Alītas apriņķis - 24 mēn.
ENI-LLB-3-419 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Kultūras tūrisma attīstība, balstoties uz diviem muzejiem: A. Puškina literārais muzejs (Markuču muiža) - Valsts kultūrvēsturiskā iestāde N. Oginska muižas muzejs A. Puškina literārais muzejs; Viļņas apriņķis - 24 mēn.
ENI-LLB-3-421 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Efektīvas rehabilitācijas kompleksa sistēmas izveide un attīstība Valsts un pašvaldību ierēdņu apmācības centrs “Dainava”; Alītas apriņķis - 24 mēn.
ENI-LLB-3-425 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Stikla izgatavošanas tradīciju saglabāšana un stikla amatniecības attīstība (GLASS WITHOUT BORDERS) Līvānu novada dome; Latgale - 24 mēn.
ENI-LLB-3-427 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Sociālo iniciatīvu stiprināšana Lietuvā un Baltkrievijā, attīstot bērnu dzīves prasmes pierobežā Alītas A.Ramanauska-Vanaga ģimnāzija; Alītas apriņķis 706300,20 24 mēn.
ENI-LLB-3-431 2.1. Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai Ūdens piegādes nodrošināšana ārkārtas situācijās un vides apstākļu uzlabošana Alītas un Grodņas reģionos Alītas pilsētas pašvaldība; Alītas apriņķis - 18 mēn.
ENI-LLB-3-432 2.1. Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai Efektīvi ekoloģiski risinājumi pāri robežai Druskininku pašvaldības administrācija; Alītas apriņķis - 24 mēn.
ENI-LLB-3-434 2.1. Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai Pārrobežu kibernoziedzības apkarošana, stiprinot kriminālistikas dienestu tehniskās iespējas un palielinot sabiedrības informētību (Forensics against cybercrime) Lietuvas Policijas Kriminālistikas izmeklēšanas centrs; Viļņas apriņķis - 24 mēn.
ENI-LLB-3-436 2.2. Sabiedrības stiprināšana Pārrobežu sistēmas “Vecāks +” izveide Druskininku slimnīca; Alītas apriņķis - 20 mēn.
ENI-LLB-3-440 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Iekļaujošas dzīves vides modelis Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionos (S.M.I.L.E.) Daugavpils pilsētas dome; Latgale - 20 mēn.
ENI-LLB-3-442 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Personu ar smagām garīgām slimībām psiho-sociālā rehabilitācija, iespēju palielināšana un destigmatizācija, izveidojot sabiedrībai atvērtu psihiatrisko slimnīcu Viļņas pilsētas garīgās veselības centrs; Viļņas apriņķis - 24 mēn.
ENI-LLB-3-443 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Senioru dienas aprūpes nama izveide, uzlabojot vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitāti pierobežas reģionos Visaginas pašvaldības administrācija; Utenas apriņķis - 24 mēn.
ENI-LLB-3-444 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Pārrobežu bibliotēku tīkls, lai izveidotu mazaizsargātajām grupām pieejamu vidi un stiprinātu viņu sociālo kohēziju Pasvales rajona pašvaldības administrācija; Panevēžas apriņķis - 24 mēn.
ENI-LLB-3-446 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Mazaizsargāto grupu piekļuves veselības pakalpojumiem uzlabošana, izmantojot sociālo darbinieku tīklu abās robežas pusēs Varenas slimnīca; Alītas apriņķis - 24 mēn.
ENI-LLB-3-447 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Mobilā māksla kā mijiedarbības pamats pārrobežu teritoriju kultūras mantojuma attīstībā un saglabāšanā Druskininku M. K. Čurļoņa mākslas skola; Alītas apriņķis - 24 mēn.
ENI-LLB-3-450 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Pārmaiņu upe: Daugava – Dvina (River of change) Latviešu kultūras centrs; Latgale - 18 mēn.
ENI-LLB-3-454 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Veselīga dzīvesveida, sociālās un medicīniskās rehabilitācijas veicināšanas programmas vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai partnerreģionos (Health stories) Zemgales plānošanas reģions; Zemgale - 24 mēn.
ENI-LLB-3-455 1.2. Nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas Sieviešu uzņēmējdarbības iespēju palielināšana, izmantojot mentoringu (WEEME) Kauņas zinātnes un tehnoloģiju parks; Kauņas apriņķis - 20 mēn.
ENI-LLB-3-456 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Pieejamas kultūras mantojuma vides izveide, kas piemērota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Šaļčininku rajona pašvaldības administrācija; Viļņas apriņķis - 24 mēn.
ENI-LLB-3-459 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Kaimiņi kopā (Together) Viļakas novada dome; Latgale - 24 mēn.
ENI-LLB-3-462 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Radošā amatniecība kā tūrisma potenciāls (Crafts-tour) Latgales plānošanas reģions; Latgale - 24 mēn.
ENI-LLB-3-465 3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana Pa bijušās Lietuvas Lielhercogistes teritorijām caur inovāciju takām (INNO) Kedaiņu reģionālais muzejs; Kauņas apriņķis - 24 mēn.
ENI-LLB-3-471 1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām Ģimeņu iesaistīšana aktīvā dzīvē J. Kupalas Grodņas Valsts universitāte; Grodņas apgabals - 24 mēn.