TEMATISKIE MĒRĶI

1. Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību
1.1. Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām
1.2. Nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas

2. Atbalsts labai vietējai un reģionālajai pārvaldei
2.1. Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai
2.2. Sabiedrības stiprināšana

3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana
3.1. Kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana

4. Robežu pārvaldības un drošības veicināšana
4.1. Robežšķērsošanas efektivitātes palielināšana