PIETEIKUMU IESNIEDZĒJU ATBILSTĪBA

Projektos drīkst iesaistīties labuma saņēmēji no programas darbības teritorijas, turklāt vismaz vienam jābūt no iesaistītajām ES dalībvalstīm (Latvijas vai Lietuvas) un iesaistītās partnervalsts Baltkrievijas.

Katrai organizācijai jābūt bezpeļņas juridiskai personai.