LIELIE INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTI

Programmas ietvaros plānots atbalstīt šādus lielus infrastruktūras projektus (LIP):

1. Mūsdienīgas etnokultūras vides izveide Viļņas Franciska Skarinas ģimnāzijā un Ļidas Valsts 4. vidusskolā;

2. Medininku robežšķērsošanas punkta modernizācija;

3. Ārvalstu pilsoņu reģistrācijas centra rekonstrukcija un izbūve Pabradē;

4. Telekomunikācijas infrastruktūras attīstība uz Baltkrievijas–Lietuvas robežas (BOMBEL-4);

5. Robežšķērsošanas punktu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas republika) infrastruktūras uzlabošana;

6. Robežšķērsošanas punktu Urbani-Silene (Latvija-Baltkrievija) modernizācija.

 

LIP izraugās, izmantojot tiešās piešķiršanas procedūru.

 

Vadlīnijas LIP pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem (angļu valodā)

Vadlīnijas LIP pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem (neoficiāls tulkojums latviešu val.)

Vadlīniju pielikumi (visi dokumenti angļu valodā): 

Annex I LIP Detailed Rules on Eligibility of Expenditure

Annex II LIP Detailed Rules on Procurement

Annex III LIP Partnership Statement

Annex IV LIP Partnership Agreement

Annex V LIP Procurement Plan

Annex VI LIP Request for Amendments

Annex VII LIP Budget Transfers Table

Annex VIII LIP Progress Report

Annex IX LIP Final Report

Annex X LIP Expenditure Verification Report

Annex XI LIP Request for Payment

Annex XII LIP Timesheet

Annex XIII LIP Letter of Endorsement

Annex XIV LIP Communication Handbook

Annex XV LIP Financial Identification Form

Annex XVI LIP Project Summary Form

Annex XVII LIP Grant Application Form

Annex XVII LIP Grant Application Form Annex I Detailed Budget

Annex XVII LIP Grant Application Form Annex II Detailed Description and Justification of Equipment and Works

 

Instrukcija par LIP pieteikuma formas aizpildīšanu (angļu valodā)