NORĀDĪJUMI PAR PROJEKTU ĪSTENOŠANU COVID-19 PANDĒMIJAS LAIKĀ

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam vadošā iestāde, valsts iestādes, Apvienotais tehniskais sekretariāts un kontroles kontaktpunkti ir saņēmuši vairākus jautājumus saistībā ar grūtībām projekta aktivitāšu īstenošanā, braucieniem un izmaksu attiecināmību COVID-19 pandēmijas dēļ. Norādījumos tiek sniegts īss skaidrojums projektu īstenotājiem un kontroles institūcijām.