PROJEKTU APSTIPRINĀŠANA UN REĢISTRĀCIJA BALTKRIEVIJĀ

NACIONĀLĀ APSTIPRINĀŠANAS PROCEDŪRA UN PROJEKTU REĢISTRĀCIJA BALTKRIEVIJAS REPUBLIKĀ

Apvienotais tehniskais sekretariāts atgādina Baltkrievijas atbalsta saņēmējiem ka, lai saņemtu Programmas finansējumu un īstenotu projekta aktivitātes, Baltkrievijas atbalsta saņēmējiem ir jāiziet nacionālā apstiprināšanas procedūra un starptautiskās tehniskās palīdzības projektu (turpmāk – STP) reģistrācija Baltkrievijā. ITA projektu īstenošana bez iepriekšējas reģistrācijas ir aizliegta.

Saskaņā ar 2019. gada 26. septembra Baltkrievijas Republikas Ministru padomes dekrētu Nr. 661 ir spēkā jauna pārrobežu sadarbības projektu reģistrācijas kārtība.

Mēs vēlamies pievērst īpašu uzmanību tam, ka apstiprināšanas un reģistrācijas procedūra var tikt uzsākta tikai pēc vēstules kopijas, apstiprinot projekta apraksta gala versiju un projekta budžetu, saņemšanas no Apvienotā tehniskā sekretariāta / Vadošās iestādes.