TEIKUMS PAR ES PIEŠĶIRTĀ FINANSĒJUMA APMĒRU PROJEKTAM

The European Union contributes [amount] EUR to the project. 

Eiropas Savienības atbalsts ir 90% jeb [summa] eiro.

 

N.B. If the information is published in Belarus, the equivalent of the funding amount of EU support to the project in Belarusian Rubles must also be indicated: The European Union contributes [amount] EUR to the project, which equals to [amount] Belarusian Rubles. 

SVARĪGI: Ja informācija tiek publicēta Baltkrievijā, ir jānorāda arī ES atbalsta finansējuma apjoma ekvivalents Baltkrievijas rubļos.

ВНИМАНИЕ: Если информация публикуется в Беларуси, необходимо также указать эквивалент суммы финансирования ЕС по проекту в белорусских рублях: Финансирование Европейского Союза по проекту составляет [сумма] евро ([сумма] белорусских рублей).