VADLĪNIJAS PIETEIKUMU IESNIEDZĒJIEM UN ATBALSTA SAŅĒMĒJIEM