PROJEKTI

Jaunas tiesu medicīnas tehnoloģijas nozieguma vietas izmeklēšanai un sabiedrības drošības nodrošināšanai

Prioritāte

2.1. Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai

Galvenais atbalsta saņēmējs

Lietuvas policijas Kriminālistikas izmeklēšanas centrs (Viļņas apriņķis)

Atbalsta saņēmēji

Baltkrievijas Republikas Valsts tiesas ekspertīžu komitejas centrālais birojs (Minska)

Projekta apraksts

Projekta mērķis ir uzlabot drošību Lietuvā un Baltkrievijā, palielinot izmeklēšanas efektivitāti lielās teritorijās.

Pierobežas reģionos (Viļņas un Kauņas rajoni Lietuvā un Grodņas un Minskas apgabali Baltkrievijā) izplatīta problēma ir zemā izmeklēšanas efektivitāte lielās teritorijās, t.i. smagie un ļoti smagie noziegumi, nelegāla migrācija, cilvēku tirdzniecība, nelegāla ieroču un sprāgstvielu pārrobežu pārvadāšana, liela mēroga dzelzceļš, kravas transporta katastrofas pierobežā, dabas katastrofas.

Lietuvas policijas Kriminālistikas izmeklēšanas centrs un Baltkrievijas Republikas Valsts tiesas Ekspertu komitejas centrālais birojs pilda tādas pašas funkcijas sabiedrības drošības nodrošināšanā.

Projekta laikā tiks ieviesta jauna izmeklēšanas tehnoloģija, kuru nodrošinās iegādātais modernais aprīkojums (3D skeneri, bezpilota lidaparāti un specializētie transportlīdzekļi). Darbinieki tiks apmācīti darbam ar jaunu aprīkojumu, starp projekta partneriem notiks labas prakses apmaiņa.

Galvenais sagaidāmais projekta rezultāts ir lielāka izmeklēšanas efektivitāte lielās teritorijās un 8 reizes samazināts laiks, kas nepieciešams teritorijas detalizētam aprakstam un mērīšanai. Turklāt tiks samazinātas izmeklētāju un helikopteru pilotu darba izmaksas, kā arī transporta un helikopteru ekspluatācijas izmaksas, paaugstināsies izmeklēšanas kvalitāte, samazināsies satiksmes sastrēgumi un videi nodarītie zaudējumi lielu avāriju un katastrofu gadījumā.

Projekta numurs Kopējais budžets ES finansējums Īstenošanas periods
ENI-LLB-2-265 850091,23 765082,10 27 mēn. (02.2020-05.2022)