INSTRUKCIJAS REVIDENTIEM PAR IZDEVUMU PĀRBAUDES ZIŅOJUMU AIZPILDĪŠANU

ATS ir sagatavojis instrukcijas revidentiem par izdevumu pārbaudes ziņojumu aizpildīšanu un biežāk pieļautajām kļūdām.

Revidentu ērtībai instrukcijas tika norādītas, ievietojot komentārus izdevumu pārbaudes ziņojuma veidlapā.

INSTRUKCIJAS AUDITORIEM

BIEŽĀK PIEĻAUTĀS KĻŪDAS