ZIŅAS

23.12.2016 14:51

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS UN LAIMĪGU JAUNO GADU!

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts novēl Jums priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

21.12.2016 15:32

LATVIJAS, LIETUVAS UN BALTKRIEVIJAS PROGRAMMAS 2014-2020 PIRMĀ KONKURSA IETVAROS TIKA IESNIEGTI 245 PROJEKTU PIETEIKUMI!

2016. gada 20. decembrī tika noslēgts EKI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 1. projektu pieteikumu konkurss.

13.12.2016 18:04

APVIENOTAIS TEHNISKAIS SEKRETARIĀTS VAIRĀK NEPIEŅEM JAUTĀJUMUS PAR PROJEKTU PIETEIKUMU KONKURSU

Ievērojot Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem sadaļas 2.3.2 noteikumus, Apvienotais tehniskais sekretariāts pēc 2016. gada 13. decembra vairāk nepieņem jautājumus par projektu pieteikumu konkursu.

13.12.2016 09:34

REĢIONĀLO SEMINĀRU-KONSULTĀCIJU MATERIĀLI

Daugavpilī un Jelgavā notika Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu pieteikumu iesniedzēju reģionālie semināri-konsultācijas.

01.12.2016 12:26

INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA UN APRĪKOJUMA IEGĀDE 3. TEMATISKĀ MĒRĶA IETVAROS

Piedāvājam paskaidrojumu, saskaņā ar kādiem nosacījumiem var būt atbalstāma infrastruktūras uzlabošana un aprīkojuma iegāde tematiskā mērķa 3 „Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana” ietvaros?

Citas ziņas