ZIŅAS

29.12.2017 14:37

ZIŅU LAPAS CETURTAIS NUMURS: MŪSU JAUNAIS STĀSTS

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programmas 2014-2020 ziņu lapa Nr. 4

13.12.2017 12:27

POTENCIĀLO PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEDZĒJU SEMINĀRA MATERIĀLI

Otrā konkursa potenciālo projektu pieteikumu iesniedzēju semināra materiāli

23.11.2017 15:52

ZIŅU LAPAS TREŠAIS NUMURS: MŪSU JAUNAIS STĀSTS

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programmas 2014-2020 ziņu lapa

22.11.2017 15:41

IZSLUDINĀTS OTRAIS PROJEKTU PIETEIKUMU KONKURSS!

Otrais projektu pieteikumu konkurss Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam ir izsludināts 2017. gada 22. novembrī ar pieteikumu iesniegšanas termiņu 2018. gada 22. februārī

09.11.2017 14:19

ZIŅU LAPAS OTRAIS NUMURS: MŪSU JAUNAIS STĀSTS

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programmas 2014-2020 ziņu lapa Nr.2

Citas ziņas