ZIŅAS

05.07.2021 14:55

SAKARĀ AR VALSTS SVĒTKIEM 6. JŪLIJĀ ATS BIROJS VIĻŅĀ NESTRĀDĀS

Valsts svētki

07.05.2021 16:40

INFORMĀCIJA PAR PROGRAMMAS ĪSTENOŠANU

Lietuvas Republikas valdības lēmums “Par turpmāku Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanu” pašlaik tiek pārskatīts

05.05.2021 09:04

TIEŠSAISTES KONSULTĀCIJAS ATBALSTA SAŅĒMĒJIEM

Pieteikšanās līdz 2021. gada 19. maijam

01.04.2021 12:10

FKI SEMINĀRA PREZENTĀCIJA ATBALSTA SAŅĒMĒJIEM NO LATVIJAS

Pieejama 2021. gada 30. marta semināra prezentācija

30.03.2021 16:17

DROŠAS UN MIERĪGAS LIELDIENAS!

Sakarā ar valsts svētkiem ATS Viļņā nestrādās 5. aprīlī

Citas ziņas